Usługa Dyrektora Finansowego

Dyrektorzy finansowi wspierają przedsiębiorców oraz kadry zarządzające w kreowaniu i realizowaniu polityki finansowej przedsiębiorstwa, pomagają w sposób kompleksowy zarządzać finansami oraz zwykle sprawują opiekę nad działami finansowymi. Model współpracy i zaangażowanie czasowe wynikają z zakresu wykonywanych obowiązków, zgodnie z oczekiwaniami oraz potrzebami naszych Klientów. Przy realizacji zadań zapewniamy odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie oraz dostępność zewnętrznego dyrektora finansowego.

Zakres współpracy – zakres czynności Dyrektora Finansowego, w tym również Koordynatora Projektu

 • Opracowywanie, analizowanie i realizowanie krótko-, średnio- i długoterminowych strategii i planów finansowych Spółki oraz systematyczne sterowanie jej płynnością finansową,
 • Nadzór i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące jego bieżącej działalności na potrzeby bieżących decyzji podejmowanych przez właścicieli,
 • Sporządzanie i kontrola dokumentacji ekonomiczno-finansowej dotyczącej bieżącej działalności przedsiębiorstwa wraz z przygotowaniem kwartalnych raportów z realizacji budżetu i wymaganych zmian dotyczących poszczególnych działów oraz budżetu dla całej firmy oraz sporządzanie kwartalnych (w uzasadnionych przypadkach – miesięcznych) raportów finansowych, w tym cash-flow – przepływy gotówkowe,
 • Sporządzanie planów finansowych wieloletnich i rocznych oraz prowadzenie stałych analiz ekonomicznych i gospodarki finansowej Spółki - nadzorowanie i koordynowanie budżetu od jego przygotowania, poprzez jego realizację, aż po kontrolę oraz nadzorowanie sporządzania sprawozdania finansowego dla właścicieli oraz dla jednostek zewnętrznych,
 • Kontrola kosztów działalności: kredyty, należności, płynność etc. i zapewnienie optymalizacji kosztowej funkcjonowania Spółki - poszukiwanie rozwiązań zapewniających optymalną rentowność i płynność finansową Spółki,
 • Bieżąca ocena ryzyka finansowego inwestycji, transakcji, lokat i itp., rekomendacje inwestycji, a następnie kontrola stopnia zwrotu zaangażowanego kapitału - na podstawie posiadanych danych finansowych wspieranie decyzji finansowych dotyczących całej Spółki, inwestycji posiadanych zasobów,
 • Dokonywanie ekspertyz finansowych Spółki poprzez całościową ocenę wszystkich aspektów finansowych przedsiębiorstwa i przygotowywanie odpowiednich informacji niezbędnych do tworzenia business planów,
 • Ścisła współpraca z osobą lub podmiotem pełniącym funkcję Głównego Księgowego,
 • Prowadzenie badań i analiz kondycji finansowej oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej Spółki, przygotowywanie i wprowadzanie do realizacji planów naprawczych, rozwojowych oraz przygotowanie dorocznego raportu finansowego firmy podsumowującego ocenę sytuacji finansowej Spółki i jej pozycji na rynku,
 • Reprezentacja Zleceniodawcy i występowanie w jego imieniu przed bankami/instytucjami finansowymi, z inicjatywy własnej lub organów decyzyjnych spółki, (na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego Zleceniobiorcy), które są lub mogą być potencjalnym źródłem finansowania bieżącej działalności oraz przyszłych projektów inwestycyjnych - nadzorowanie i dbanie o kontakty z zewnętrznymi instytucjami finansowymi, negocjowanie warunków lokat i kredytów, zatwierdzanie płatności,
 • Kompleksowa opieka w zakresie oferty ubezpieczeniowej dla Zleceniodawcy

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się
Więcej informacji o cookies