PROFIT PARTNERS oferuje szeroki zakres usług związanych ze sporządzaniem opracowań ekonomicznych, finansowych i majątkowych. Ich celem jest dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych i strategicznych oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstw.

Przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych

Przygotowywane przez nas analizy finansowe stanowią odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej przedstawionej w postaci modelu finansowego.

Obiektami analiz finansowych mogą być podmioty gospodarcze zarówno w całości, jak i pojedyncze ich działania, np. nowe inwestycje. Jednak podstawowe znaczenie dla poprawności analizy mają przyjęte założenia, które z jednej strony muszą być uzgodnione z przedstawicielami analizowanej Instytucji, a z drugiej zgodne z danymi makroekonomicznymi. I właśnie na tym polu objawia się znaczenie doświadczenia, jakim dysponują osoby dokonujące analizy, ponieważ przyjęcie złych założeń oznacza błędne wyniki analizy, a co za tym idzie błędne decyzje kierownicze.

Pełny proces analizy finansowej obejmuje swym zakresem m. in.:

 • analizę bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • analizę wskaźnikową,
 • analizę zadłużenia i zdolności do obsługi długu,
 • wyznaczenie progu rentowności i analizę wrażliwości,
 • określenie kierunków działań podnoszących wzrost zyskowności.

Pomoc w zakresie pozyskania wybranego źródła finansowania i kompleksowe opracowanie dokumentacji

Studia wykonalności, biznes plany zostają standardowo opracowywane dla podmiotów zewnętrznych (np. banków, inwestorów, itp.), dla których są dokumentem w którym znajdą szczegółowy opis danego projektu oraz przekonujące argumenty, iż projekt przyniesie w przyszłości oczekiwane rezultaty.

Przygotowywanie i opracowywanie studiów wykonalności, biznes planów, programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i ocen efektywności projektów inwestycyjnych

Studia wykonalności, biznes plany zostają standardowo opracowywane dla podmiotów zewnętrznych (np. banków, inwestorów, itp.), dla których są dokumentem w którym znajdą szczegółowy opis danego projektu oraz przekonujące argumenty, iż projekt przyniesie w przyszłości oczekiwane rezultaty.

Kompleksowe studium wykonalności zawiera:

 • informację o inwestorze i charakterystykę przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • analizę nakładów inwestycyjnych wraz z opisem technicznym,
 • analizę otoczenia społeczno-ekonomicznego,
 • analizę konkurencji i analizę potrzeb i oczekiwań,
 • zdolności inwestycyjne inwestora, szczegółową analizę przychodów i kosztów,
 • projekcję finansową na okres kredytowania,
 • analizę opcji przy różnych wariantach finansowania inwestycji,
 • analizę efektywności inwestycji (NPV, IRR, prosty okres zwrotu, BEP),
 • analizę wrażliwości projektu,
 • zalecenia realizacyjne wynikające z analizy finansowej.

Nasze analizy opieramy na niepodważalnych założeniach, przy jednoczesnym indywidualnym spojrzeniu na podmiot gospodarczy, otrzymane efekty i wyniki nie budzą wątpliwości, a całość studium wykonalności, biznes planu przygotowana jest w postaci przejrzystego i logicznie skonstruowanego dokumentu, co korzystnie wpływa na wizerunek przedsięwzięcia i zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania odpowiedniego finansowania. Dowodem tego jest szerokie i stale powiększające się grono naszych zadowolonych ze współpracy Klientów.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się
Więcej informacji o cookies